GARAGEPORT FJÄDER HANDEL

Crawford garageportal fjäder

FJÄDRAR

Vi tillverkar och levererar fjädrar till de flesta Crawford garageportal. Vi behöver veta fjäderns typnummer, eller behöver mäta fjädern om typnummer saknas.För övriga frågor, pris och beställning kontakta oss.:
+46 70 66 47 682
info snabela garageportfjader.se

K074000, K074035 K074070 K074105
K074001, K074036, K074071, K074106,
K074002, K074037, K074072, K074107,
K074003, K074038, K074073, K074108,
K074004, K074039, K074074, K074109,
K074005, K074040, K074075, K074110,
K074006, K074041, K074076, K074111,
K074007, K074042, K074077, K074112,
K074008, K074043, K074078, K074113,
K074009, K074044, K074079, K074114,
K074010, K074045, K074080, K074115,
K074011, K074046, K074081, K074116,
K074012, K074047, K074082, K074117,
K074013, K074048, K074083, K074118,
K074014, K074049, K074084, K074119,
K074015, K074050, K074085, K074120,
K074016, K074051, K074086, K074121,
K074017, K074052, K074087, K074122,
K074018, K074053, K074088, K074123,
K074019, K074054, K074089, K074124,
K074020, K074055, K074090, K074125,
K074021, K074056, K074091, K074126,
K074022, K074057, K074092, K074127,
K074023, K074058, K074093, K074128,
K074024, K074059, K074094, K074129,
K074025, K074060, K074095, K074130,
K074026, K074061, K074096, K074131,
K074027, K074062, K074097, K074132,
K074028, K074063, K074098, K074133,
K074029, K074064, K074099, K074134,
K074030, K074065, K074100, K074135,
K074031, K074066, K074101, K074136,
K074032, K074067, K074102,
K074033, K074068, K074103,
K074034, K074069, K074104,


Crawford garageportal fjäder
Få hjälp för att mäta torzionsfjäder

När fjädern är belastad vrider den sig runt sin egen axeln.

Få hjälp för att mäta vridfjäder >>>
Få hjälp för att mäta dragfjäder
Få hjälp för att mäta dragfjäder >>>